Loading...

Jsme nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby seniorům, chronicky nemocným a zdravotně postiženým.

Naším posláním je poskytovat uživatelům přiměřenou pomoc a podporu, pomáhat jim zvládat nepříznivé životní situace, tak aby mohli důstojně setrvat ve svém domácím prostředí co nejdéle a zachovat vazbu na své blízké a přátele. Pomáhat formou odborné péče, citlivým a laskavým přístupem našeho vysoce odborného personálu.

Služby poskytujeme v domácnostech nebo ve střediscích v Hodoníně, Dubňanech a přilehlých obcích regionu, a to ve směnném provozu v průběhu celého dne včetně víkendů a svátků. Ambulantní služby poskytujeme v pracovních dnech.


Poskytované služby:

  • pečovatelská služba,
  • osobní asistence,
  • centrum denních služeb,
  • pronájem zdravotních a rehabilitačních pomůcek.

Služby, které poskytujeme, již dnes naplňují pojem „dlouhodobá péče“, neboť poskytujeme veškerou potřebnou péči u dlouhodobě ležících. Služby poskytujeme i uživatelům s demencí, Alzheimerovým onemocněním, osobám upoutaným na lůžko nebo s těžkým onkologickým onemocněním. Při poskytování osobní hygieny používáme mobilní vany, což lidem, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko, umožňuje plnohodnotné koupání, které oceňují hlavně v horkých letních dnech.


Služby jsou poskytovány na zásadách:

  • individuality (dle konkrétních potřeb),
  • flexibility (služba se přizpůsobuje uživateli),
  • rovnosti (neupřednostňujeme žádného uživatele, jednáme s ním jako se sobě rovným),
  • důvěryhodnosti,
  • toleranci.

Úzce spolupracujeme se zdravotními sestrami Domácí zdravotní péče Homedica, s.r.o., které poskytují v domácnosti služby zdravotní. Vzájemnou spoluprací je zajištěna i mobilní hospicová a paliativní péče, což umožňuje umírajícím setrvat ve svém domácím prostředí.

Sídlo společnosti
Velkomoravská 12
695 01 Hodonín
IČO: 269 06 902

Bankovní spojení
KB Hodonín, č.ú.:  862487240207/0100

TOPlist

Provozní doba půjčovny mezi vánočními svátky

Prosinec 5, 2018|

Upozorňujeme, že mezi vánočními svátky bude omezena otevírací doba půjčovny kompenzačních pomůcek. Děkujeme za pochopení. 21.12.2018: 8.00 - 11.30 hod. 27.12.2018 až 1.1.2019: zavřeno Běžná otevírací doba bude opět od 2.1.2019.  

PS Homediss se zúčastní Veletrhu pracovních příležitostí

Říjen 31, 2018|

   Naše organizace se 7.11.2018 zúčastní hodonínského veletrhu pracovních příležitostí. Ten bude probíhat po celý den v Domě kultury a naši zástupci na něm budou prezentovat poskytované sociální služby, ale především nabídku volných pracovních pozic. [...]

Brožury průvodci při řešení nepříznivých situací

Říjen 26, 2018|

Pracovnice PS Homediss se významně podílely na zpracování tematických brožur jejichž cílem je pomoci lidem prakticky řešit životní otázky spojené s různými nepříznivými a nelehkými situacemi.  Metodickým vedením, zpracováním konceptů i samotných textových částí jednotlivých [...]