Pracovnice PS Homediss se významně podílely na zpracování tematických brožur jejichž cílem je pomoci lidem prakticky řešit životní otázky spojené s různými nepříznivými a nelehkými situacemi.  Metodickým vedením, zpracováním konceptů i samotných textových částí jednotlivých brožur tak do nich mohly vtisknout praktické návody získané přímo z praxe. Dozvíte se v nich například jak si na Hodonínsku vyřídit finanční příspěvky, získat zdravotní pomůcky, jaké jsou zde poskytovány zdravotní a sociální služby a řadu dalších důležitých informací.

Jednotlivé brožury volně ke stažení:

brožura senioři

brožura zdravotně postižení

brožura rodina

brožura vyloučení

Brožury vydalo Město Hodonín v rámci projektu Posílení spolupráce a rozvoj kompetencí veřejné správy a dalších organizací k začleňování ohrožených skupin ve správním obvodu ORP Hodonín.