V rámci našich služeb mohou senioři, zdravotně postižení a chronicky nemocní využít doprovod pečovatelky včetně přepravy osobním automobilem.

Tuto službu mohou využívat k návštěvě lékaře či úřadů. Rovněž ji lze využít k návštěvě hřbitova, při nákupech apod.

Při doprovodech k lékaři uživatele vyzvedneme v místě bydliště, odvezeme jej k lékaři, kde ho doprovodíme do čekárny a předáme sestřičce lékaře. Dle domluvy po ukončení návštěvy ordinace
jej převezmeme od lékaře, ev. vyzvedneme předepsané léky v lékárně a odvezeme zpět a doprovodíme až do domu.

Doprovod: 130,-Kč/hod. + 10,-Kč/km

Službu je potřeba objednat minimálně 5 dnů dopředu. Odhlášení lze provést telefonicky v kanceláři PS Homediss, o.p.s. na telefonu 518 352 357 nejpozději den předem.