Vznik společnosti a její současnost

Od roku 1998 poskytovala pečovatelské služby Homedica s.r.o. – agentura domácí zdravotní péče. S postupným rozšiřováním pečovatelských služeb a nemožnosti zajistit finanční stabilitu takto zřízenému subjektu, se vyčlenila nová nezisková organizace, poskytující pouze sociální služby – Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.

Pečovatelská služba zahájila svou činnost 1.1.2004. Péči poskytují kvalifikovaní pracovníci v sociálních službách, kteří nadále úzce spolupracují se zdravotními sestrami Homedica, s.r.o. (poskytující pouze služby zdravotní), čímž je stále zajištěna součinnost poskytovaných služeb (tj. služeb sociálních a zdravotních).

Od 1.1.2007 poskytujeme službu osobní asistence a od 1.2.2011 centrum denních služeb.