Loading...

Jsme nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby seniorům, chronicky nemocným a zdravotně postiženým.

Naším posláním je poskytovat uživatelům přiměřenou pomoc a podporu, pomáhat jim zvládat nepříznivé životní situace, tak aby mohli důstojně setrvat ve svém domácím prostředí co nejdéle a zachovat vazbu na své blízké a přátele. Pomáhat formou odborné péče, citlivým a laskavým přístupem našeho vysoce odborného personálu.

Služby poskytujeme v domácnostech nebo ve střediscích v Hodoníně, Dubňanech a přilehlých obcích regionu, a to ve směnném provozu v průběhu celého dne včetně víkendů a svátků. Ambulantní služby poskytujeme v pracovních dnech.


Poskytované služby:

  • pečovatelská služba,
  • osobní asistence,
  • centrum denních služeb,
  • pronájem zdravotních a rehabilitačních pomůcek.

Služby, které poskytujeme, již dnes naplňují pojem „dlouhodobá péče“, neboť poskytujeme veškerou potřebnou péči u dlouhodobě ležících. Služby poskytujeme i uživatelům s demencí, Alzheimerovým onemocněním, osobám upoutaným na lůžko nebo s těžkým onkologickým onemocněním. Při poskytování osobní hygieny používáme mobilní vany, což lidem, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko, umožňuje plnohodnotné koupání, které oceňují hlavně v horkých letních dnech.


Služby jsou poskytovány na zásadách:

  • individuality (dle konkrétních potřeb),
  • flexibility (služba se přizpůsobuje uživateli),
  • rovnosti (neupřednostňujeme žádného uživatele, jednáme s ním jako se sobě rovným),
  • důvěryhodnosti,
  • toleranci.

Úzce spolupracujeme se zdravotními sestrami Domácí zdravotní péče Homedica, s.r.o., které poskytují v domácnosti služby zdravotní. Vzájemnou spoluprací je zajištěna i mobilní hospicová a paliativní péče, což umožňuje umírajícím setrvat ve svém domácím prostředí.

Sídlo společnosti
Velkomoravská 12
695 01 Hodonín
IČO: 269 06 902

Bankovní spojení
KB Hodonín, č.ú.:  862487240207/0100

TOPlist

TV reportáž z dobročinného turnaje OHK Hodonín

Červen 21, 2018|

Ve čtvrtek 24. 5. 2018 se konal XI. Ročník Tenisového turnaje, který pořádala OHK Hodonín. Tuto sportovní událost tentokrát spojila s oslavou 25 výročí, svého založení. Výtěžek z akce byl věnován na nákup [...]

Veřejná sbírka na stolní lupu pro centrum denních služeb

Červen 6, 2018|

Ve spolupráci s Nadací prof. Vejdovského a Okresní hospodářskou komorou Hodonína byla vypsána veřejná sbírka pro nákup speciální stolní lupy. Sbírka je určena pro klienty centra denních služeb, a to převážně pro seniory s těžkým [...]

PS Homediss se představí na Dni sociálních služeb

Červen 6, 2018|

Na prostranství před zimním stadionem se 14. června uskuteční Den sociálních služeb. Ten je věnován prezentaci poskytovatelů sociálních služeb z Hodonínska a informovanosti občanů o tom, kam se v případě nouze obrátit. Součástí téměř celodenní [...]

Rekonstrukce prostor PS Homediss

Duben 26, 2018|

V průběhu května až července bude probíhat rekonstrukce naší provozovny na ulici Polní. Prosíme všechny návštěvníky služeb i domu s pečovatelskou službou, aby svá vozidla neparkovali na podélném stání přímo před budovou. Zároveň se všem [...]