Naše pečovatelky pomáhají s koupáním a osobní hygienou, oblékáním, nachystáním jídla a podáním pití, či dovozem oběda, s nákupy a obstaráváním domácnosti, apod.

Pečovatelskou službu poskytujeme terénní formou v domácnostech uživatelů z Hodonína, Dubňan, Lužic, Mikulčic, Prušánek, Josefova, Rohatce, Starého a Nového Poddvorova. V dalších spádových obcích po domluvě.

Služby poskytujeme ve směnném provozu po celý den i v sobotu, neděli a ve svátcích.


Posláním
pečovatelské služby je pomocí kvalifikované péče umožnit seniorům, chronicky nemocným a zdravotně postiženým setrvat ve svém domácím prostředí a žít běžným způsobem života.

Cílem naší služby je:

 • prodloužit období vlastního způsobu života a oddálit umístění do pobytového zařízení,
 • zachovat osobní zvyklosti a sociální kontakty s okolím,
 • důstojné dožití v domácím prostředí.

Co nabízíme:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.


Komu je pečovatelská služba určena:

 • seniorům (osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu),
 • chronicky nemocným,
 • osobám se zdravotním postižením (osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod nebo osoby v průběhu rekonvalescence),
 • rodinám, ve kterých se současně narodily tři nebo více dětí,
 • osobám, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené soběstačnosti.

Úzce spolupracujeme se zdravotními sestrami Agentury domácí zdravotní péče Homedica, s. r. o., které poskytují v domácnostech služby zdravotní.

Pečovatelské služby jsou poskytovány ve vymezeném čase a dle úhrad daných vyhláškou 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů