V roce 2016 Pečovatelskou službu Homediss, o.p.s. podpořily tyto organizace:

Veřejná správa

Nadace, fondy, soukromé organizace

Všem, kteří nás podporují, patří velký dík, neboť jejich pomoc přispívá ke zlepšení kvality života osob se zdravotním handicapem a seniorů.