Již od roku 2004 je naše společnost aktivně zapojena do komunitního plánování sociálních služeb na Hodonínsku. V rámci tohoto procesu se 19. března uskutečnila v hodonínských lázních oborová konference, které jsme se zúčastnili a na níž jsme zástupcům Města Hodonína poděkovali za dlouholetou a vstřícnou spolupráci. Konference byla uspořádána pod hlavičkou projektu Podpora procesu komunitního plánování a dalších navazujících činností v ORP Hodonín. Také na realizaci tohoto projektu se podílí pracovníci PS Homediss.