Půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek


Výdejní místo:
Dům s pečovatelskou službou, Polní 16, 695 01 Hodonín

Kontaktní osoba: Martina Janečková
Email: pomucky@homediss.cz
Telefon/zázn.: 720 941 368

Platba, výdej a příjem pomůcek:

Pondělí   

Úterý        

Středa

Čtvrtek    

Pátek        

Půjčovní řád:

  • pomůcky se půjčují po předložení občanského průkazu osobám starším 18 let,
  • pomůcky se půjčují na základě smlouvy,
  • úhrada je účtována vždy zpětně za uplynulý měsíc, vypůjčitel se zavazuje uhradit zapůjčení pomůcky do 10. dne daného měsíce těmito třemi způsoby: hotově v kanceláři, složenkou typu C či bezhotovostně (faktura za služby je zasílána vypůjčiteli na e-mail),
  • při převzetí je vypůjčitel povinen přesvědčit se o stavu pomůcky a seznámit se způsobem její obsluhy,
  • vypůjčitel odpovídá za vypůjčenou pomůcku a její stav. Při poškození se zavazuje uhradit cenu opravy vypůjčené pomůcky a při trvalém poškození či ztrátě uhradit adekvátní výši.


Zapůjčení elektrického polohovacího lůžka, schodolezu a elektrického zvedáku:

  • tyto pomůcky nelze vyzvedávat a vracet osobně,
  • pracovník organizace přiveze/odveze polohovací lůžko, schodolez, elektrický nebo mechanický zvedák a odborně  jej smontuje/rozloží za manipulační poplatek ve výši 120,- Kč + 10,- Kč/km (Hodonín – místo doručení a zpět) a provede instruktáž,
  • vypůjčitel odpovídá za zapůjčenou pomůcku a její stav. Při poškození se zavazuje uhradit cenu opravy pomůcky a při trvalém poškození či ztrátě uhradit adekvátní výši,
  • pomůcku nájemce osobně do provozovny nevrací! V tomto  případě končí úhrada za pronájem pomůcky PZT dnem, kdy nájemce oznámí  osobně či telefonicky žádost o její vrácení.

[/vc_column_text][/vc_column]

8.00 – 17.00
8.00 – 15.00
8.00 – 17.00
8.00 – 15.00

8.00 – 15.00

[/vc_row]