Koncem srpna byl zdárně ukončen projekt Města Hodonína, díky kterému došlo ke kompletní rekonstrukci centra denních služeb, střediska osobní hygieny, kanceláře sociálních pracovnic, spojovacích chodeb a šatny pečovatelek a osobních asistentek. Dále bylo zakoupeno nábytkové vybavení a pořízeny klimatizační jednotky do prostor, které se vztahují k poskytování sociálních služeb. Důležitou součást projektu pak tvoří nákup speciálně upraveného automobilu pro převoz vozíčkářů.

Díky projektu se významně zlepšily podmínky a zázemí všech našich služeb, na které jsou rok od roku kladeny stále větší požadavky. Výrazně po nich stoupá poptávka, s čímž jsou spojeny pak i nároky na jejich kvalitu. Tím, že došlo k rekonstrukci zázemí těchto služeb, nákupu automobilu a kvalitního vybavení, může dojít k rozšíření jejich kapacit. To znamená, že například do centra denních služeb můžeme přijmout další zájemce o službu. Pokud budou imobilní, sami je do centra denních služeb přivezeme novým autem. Uživatelům pečovatelské služby můžeme nabídnout hygienu v nové vaně, která je uzpůsobena i na koupání pomocí zvedáku. A je toho samozřejmě víc… Velmi nás také těší, že projekt pomohl zvýšit komfort práce našich pečovatelek a osobních asistentek, jejichž práce je nesmírně náročná. K ní si zaslouží kvalitní a bezpečné pomůcky a zázemí.

Všem, kteří se na přípravě a realizaci projektu patří velký dík!

 

Parametry projektu 

Název: Rekonstrukce zázemí a zkvalitnění vybavení sociálních služeb Pečovatelské služby Homediss, o.p.s.

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0./0.0./16_040/0002322

Příjemce dotace a realizátor: Město Hodonín

Partner: Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.

Realizace vč. přípravy: 10/2016 – 8/2018

Rozpočet:  2,955 mil. Kč

Dotace: 2,660 mil. Kč

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.