Zdravotnické organizace


Homedica, s.r.o.

Agentura domácí zdravotní péče Homedica, s.r.o.                                                             Prodejna zdravotnických pomůcek Homedica, s.r.o.
Vrchní sestra: Bc. Ria Otrubová                                                                                              Vedoucí: Zuzana Michalovičová
Tel.: 724 002 480                                                                                                                       Tel.: 607 633 147                                                    

Nemocnice TGM Hodonín
Zdravotně sociální pracovník: p. Anna Bušková
Tel.: 518 306 281

Nemocnice Kyjov
Sociálně zdravotní pracovník: p. Zdeňka Měsíčková
Tel.: 518 601 184

Masarykův onkologický ústav Brno
Spojovatelka: 543 131 111

 Veřejná správa a úřady


Město Hodonín

Odbor sociálních věcí a školství Města Hodonín
Komunitní plánování sociálních služeb: Bc. Marcela Prchalová
Tel.: 518 316 318
Žádosti o ubytování na DPS: Mgr. Andrea Kučerová
Tel.: 518 316 377

Město Dubňany
Tajemnice: Bc. Jana Křížková
Tel.: 518 698 531

Úřad práce Hodonín
Příjem žádostí příspěvku na péči: Olga Bezůšková
Tel.: 950 115 424

 Poskytovatelé sociálních služeb


Domov pro seniory S-Centrum Hodonín

Sociální pracovnice (příjem žádostí): Bc. Hana Marková
Tel.: 518 399 936

Domov pro seniory Bažantnice
Vedoucí úseku sociální péče (příjem žádostí): Mgr. Hana Maňáková
Tel: 518 321 834, kl.106

Domov pro seniory Strážnice
Sociální pracovnice (příjem žádostí): Mgr. Alžběta Vrbíčková
Tel.: 518 323 213

Domov na Jarošce
Sociální pracovnice (příjem žádostí): Mgr. Barbora Lončíková
Tel.: 518 306 905

 Další organizace


Městská knihovna Hodonín
Čítárna a studovna: Mgr. Veronika Kundratová
Tel.: 518 352 1213

Parkinson Slovácko z.s.
Statutární zástupce: Jan Škrkal
Tel.: 511 119 420