Zdravotnické organizace


Homedica, s.r.o.

Agentura domácí zdravotní péče Homedica, s.r.o.
Vrchní sestra: 724 002 480                                                                                                             

Nemocnice TGM Hodonín
Zdravotně sociální pracovník: 518 306 281

Nemocnice Kyjov
Sociálně zdravotní pracovník: 518 601 184

Masarykův onkologický ústav Brno
Spojovatelka: 543 131 111

 

Prodejna zdravotnických pomůcek Homedica, s.r.o.
Vedoucí laborantka: 607 633 147

Veřejná správa a úřady


Město Hodonín

Odbor sociálních věcí a školství Města Hodonín
Komunitní plánování sociálních služeb: 518 316 318
Žádosti o ubytování na DPS: 518 316 377

Město Dubňany
Tajemnice: 518 698 531

Úřad práce Hodonín
Příjem žádostí příspěvku na péči: 950 115 424

Poskytovatelé sociálních služeb


Domov pro seniory S-Centrum Hodonín

Sociální pracovnice (příjem žádostí)518 399 936

Domov pro seniory Bažantnice
Vedoucí úseku sociální péče (příjem žádostí): 518 321 834, kl.106

Domov pro seniory Strážnice
Sociální pracovnice (příjem žádostí): 518 323 213

Domov na Jarošce
Sociální pracovnice (příjem žádostí): 518 306 905

Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.
Odborné sociální poradenství: 603 289 960

Další organizace


Městská knihovna Hodonín
Čítárna a studovna: 518 352 1213

Parkinson Slovácko z.s.
Statutární zástupce: 511 119 420