V září byla ukončena veřejná sbírka, díky níž se nám podařilo získat významnou část finančních prostředků na pořízení stolní kamerové lupy pro uživatele centra denních služeb. Spolu s příspěvkem z Nadace prof. Vejdovského jsme obdrželi polovinu potřebných zdrojů na její nákup.

Lupa typu Clear View C umožňuje silně slabozrakým čtenářům pohodlně číst, neboť dokáže až 95krát nastavit text  novin, časopisů i knih. Čtenář pohodlně sedí za čtecím stolkem a využívá řadu funkcí pomocí snadného ovládacího zařízení. Pracovní prostor pod kamerou také navíc umožňuje provádět drobné ruční práce, používat mobilní telefon, číst počítač a další zařízení.

V rámci služeb našeho centra denních služeb se lupa stane každodenní pomůckou, která pomáhá uživatelům překonávat informační bariéry. Všem, kteří nám pomohli s realizací tohoto projektu a těm, kteří na něj přispěli jakoukoliv částkou, patří velký dík!