Ve spolupráci s Nadací prof. Vejdovského a Okresní hospodářskou komorou Hodonína byla vypsána veřejná sbírka pro nákup speciální stolní lupy.

Sbírka je určena pro klienty centra denních služeb, a to převážně pro seniory s těžkým zrakovým postižením. Z jejího výtěžku bude zakoupeno zařízení , které lidem s handicapem umožňuje plnohodnotně číst texty, pracovat na počítači nebo se věnovat ručním pracím.

Na níže uvedený veřejný účet lze zaslat libovolnou částku. Za jakoukoliv finanční podporu velmi děkujeme!

Číslo účtu: 9980287/0100 
Variabilní symbol: 886
Do poznámky uveďte heslo: LUPA