Výdejna


Výdejní místo: Dům s pečovatelskou službou, Polní 14, 695 01 Hodonín

Výdejní doba: Po-Pá 11.30 – 12.30 

Výdej obědů: Miroslava Bončová, tel.: 728 714 901


Výše stravného: 

65,- Kč pro seniory, zdravotně hendikepované + 12,- Kč dovoz do výdejny
82,- Kč dieta č.3 (běžná) + 12,- Kč dovoz do výdejny
82,- Kč dieta č.4 (šetřící) + 12,- Kč dovoz do výdejny
82,- Kč dieta č.9 (diabetická) + 12,- Kč dovoz do výdejny
82,- Kč dieta BL (bezlepková) + 12,- Kč dovoz do výdejny

Jídelní lístek
Jídelní lístek je vyvěšen každé úterý na následující týden ve výdejně.

Víkendy a svátky
V těchto dnech se obědy ve výdejně nevydávají.

Přihlašování a odhlašování obědů ve výdejně

Přihlásit či odhlásit oběd můžete nejpozději dva dny předem ve výdejně jídla v době vydávání obědů nebo telefonicky paní Lence Kobzíkové.
Do jídelny je zajištěn bezbariérový přístup a sociální zařízení pro zdravotně postižené.

Dovoz obědů do domácnosti


Dovoz obědů ve všední den:
65,- Kč
pro seniory, zdravotně hendikepované + 24,- Kč dovoz domů
82,- Kč dieta č.3 (běžná) + 24,- Kč dovoz domů
82,- Kč dieta č.4 (šetřící) + 24,- Kč dovoz domů
82,- Kč dieta č.9 (diabetická) + 24,- Kč dovoz domů

Dovoz oběda v sobotu a v neděli:

64,- Kč pro seniory, zdravotně hendikepované + 30,- Kč dovoz domů
82,- Kč dieta č.4 (šetřící) + 30,- Kč dovoz domů
82,- Kč dieta č.9 (diabetická) + 30,- Kč dovoz domů

Ve svátky se obědy nedovážejí.

Obědy vozíme v termojídlonosičích, které zapůjčujeme zdarma.
Záloha za 2 termojídlonosiče je 2.000,- Kč a vrací se po ukončení služby a jejich odevzdání.


Přihlašování a odhlašování obědů

Přihlásit či odhlásit oběd můžete nejpozději dva pracovní dny předem pečovatelce na vaší trase, od které dostanete vizitku s telefonním číslem.

Placení stravného

Úhrada za stravu je účtována vždy zpětně za uplynulý měsíc podle přihlášených obědů.
Platba probíhá vždy bezhotovostně na fakturu nebo v hotovosti v kanceláři PS Homediss, o. p. s. Stravné je třeba uhradit do 20. dne následujícího měsíce.


Dotazy, připomínky a stížnosti

Dotazy, připomínky a případné problémy či stížnosti řešte ihned přímo s osobou, která obědy rozváží nebo vydává.

Rozvoz obědů:

Kateřina Káčerová, tel.: 721 071 991
Jana Zaviačičová, tel.: 721 344 698
Romana Bařinová, tel.: 720 941 367
Lucie Kazíková, tel.: 721 434 050