Vedení a management společnosti

Mgr. Pavla Dörrová

                    ředitelka

               reditelka@homediss.cz

                              518 352 357

Bc. Markéta Vašíčková

                    asistentka ředitelky

               vasickova@homediss.cz

                              602 514 612, 518 352 357

Bc. Dana Kmínková

                    manažerka pro sociální péči

               kminkova@homediss.cz

                              602 235 671, 518 352 357

Mgr. Lenka Švagerková

                    projektová manažerka a PR

               svagerkova@homediss.cz

                              720 941 369

Bc. Ria Otrubová

                    koordinátorka pečovatelské služby

               Ria.O@seznam.cz

                              518 352 357

  Půjčování kompenzačních pomůcek

Veronika Bendlová

                    administrativa a půjčování

              bendlova@homediss.cz

                              720 941 368

Petr Zubek

                    rozvoz

                              518 352 357                                             

  Pracovnice přímé péče

Bc. Dana Kmínková

                    sociální pracovnice

              kminkova@homediss.cz

                              602 235 671, 518 352 357

Bc. Magdalena Kotrlová Kotásková, DiS.                       sociální pracovnice              kotrlova@homediss.cz                              723 063 843

 

Pavlína Kocmanová

                    plánování služeb

               kocmanova@homediss.cz

                              702 104 004

Alena Gajdošová

                    vedoucí pečovatelské služby Hodonín

               gajdosova@homediss.cz

                              602 514 762

Kateřina Káčerová

                    vedoucí rozvozu obědů

               kacerova@homediss.cz

                              721 071 991

Pavla Baďurová

                    vedoucí pečovatelské služby Dubňany

               badurova@homediss.cz

                              722 791 710

Markéta Chalupová

                    vedoucí služby osobní asistence

              chalupova@homediss.cz

                              606 363 932

Irena Šebestová                    vedoucí centra denních služeb              sebestova@homediss.cz                              702 104 006

Růžena Bílková

                    pracovnice sociálních služeb

                              607 246 812

Romana Bařinová

                    pracovnice sociálních služeb

                              720 941 367

Marta Blahová, Dis.

                    pracovnice sociálních služeb

                              602 653 159

Hana Gajdíková

                    pracovnice v sociálních službách

                              702 104 003

Terezie Gaško

                    pracovnice v sociálních službách

                              702 104 001

Monika Jedovnická

                    pracovnice v sociálních službách                              722 176 803

Lucie Kazíková

                    pracovnice v sociálních službách

                              721 434 050

Andrea Kneslová

                    pracovnice v sociálních službách

                             602 511 296

Lenka Pecúchová

                    pracovnice v sociálních službách

                             606 595 862

Veronika Pomykalová

                    pracovnice v sociálních službách

                             601 155 087

Jana Santlerová

                    pracovnice v sociálních službách

                             702 104 007

Veronika Sedlářová

                   pracovnice v sociálních službách

                             602 265 732

Dana Slezáková

                   pracovnice v sociálních službách

                             702 104 002

Lucie Slováková

                    pracovnice v sociálních službách

                             702 104 005

Jana Šťastná 

                    pracovnice v sociálních službách

                             702 135 605

Martina Šrvčková

                    pracovnice v sociálních službách

                             601 155 086

Jana Zaviačičová

                   pracovnice v sociálních službách

                             721 344 698